Witamy na stronie Biura Doradztwa Hydrogeologicznego

Nasza misja: uzdrawianie ziemi, sięganie po jej bogactwa, czynienie jej przyjazną dla człowieka.
Nasze cele: rozwiązujemy problemy hydrogeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, geotechniczne.

Metoda i narzędzia:

Rzetelne rozpoznanie terenowe + pełna analiza zgromadzonych danych = skuteczne rozwiązanie Państwa problemu. Jesteśmy profesjonalistami w obsłudze dwóch narzędzi komputerowych uznanych w tej dziedzinie za najlepsze w świecie:

  • GEODIN (Fugro Consult GMBH) – z tym narzędziem rejestrujemy i analizujemy dane geologiczne, hydrogeologiczne, hydrologiczne, meteorologiczne oraz informacje związane z użytkowaniem terenów, wód i kopalń. Analiza kompletu danych na mapach, przekrojach i wykresach pozwala rozpoznać i zaprezentować kluczowe procesy.
  • MIKE SHE + MIKE 11 (DHI Water and Environment) – z tym narzędziem wykonujemy szczegółowe modele obiegu wód, odwzorowujące budowę geologiczną, wody podziemne, opady atmosferyczne, rzeki, wody na powierzchni terenu i w strefie aeracji oraz użytkowanie terenów. Wszystkie te elementy są ze sobą w naszych modelach wzajemnie powiązane, tak jak ma to miejsce w warunkach rzeczywistych. Jeśli do tego dodamy, że na model obiegu wód możemy nakładać proces migracji dowolnych rodzajów zanieczyszczeń, otrzymujemy pełny obraz tego, czym dysponujemy. Tak kompleksowe modele świetnie sprawdzają się w każdych warunkach, szczególnie na obszarach o złożonych oddziaływaniach różnorodnych czynników, gdzie zawodzą uproszczone modele konkurencji.

Nasze doświadczenie w pracach analitycznych i terenowych oraz powyższe, unikalne w Polsce narzędzia, stawiają nas na najwyższym poziomie w skali kraju. Choć jesteśmy małym zespołem, z powodzeniem rozwiązujemy problemy, nad którymi pracują największe instytuty naukowe czy uczelnie. Rozwiązujemy problemy nawet takie, których innym nie udało się rozwiązać. Zapraszamy do współpracy.

Copyright © Biuro Doradztwa Hydrogeologicznego - BDH.PL